Ab jetzt 4,5 StrategyPoints/$1 Rake bei PartyPoker!